เข้าสู่ระบบเติมเงิน
Login truemoney topup

ห้าม!! เติมบัตรโดยที่ยังไม่ได้สร้างตัวละคร
จะไม่ได้ พ้อย


โปรโมชั่นเติมเงิน +20% วันนี้ถึง 28 ก.พ. 2019 เท่านั้น

ราคาบัตร TRUE Money
แต้มที่ได้
50
500
90
900
150
1,500
300
3,000
500
5,000
1,000
10,500

 

Point 5,500

Point 11,000

 

สำหรับช่องทางโอนเงิน

200 = 2200 point

300 = 3300 point

500 = 5500 point

1000 = 11000 point

โอนเงินติดต่อGM